• speenMeer dan gewoon kinderopvang” 

  Het kinderdagverblijf (kdv) biedt dagopvang aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Om uw kind de beste zorg te geven doen wij er alles aan om de omgeving zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsfase en leeftijd van het kind.

  “Een prettige vrijetijdsbesteding, een rustpunt en individuele aandacht”

  De buitenschoolse opvang (bso) is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar. Naast de opvangfunctie vervult onze buitenschoolse opvang tevens een recreatieve en educatieve functie.

  Op het kinderdagverblijf wordt op alle groepen gewerkt met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methode Uk & Puk. Het doel van VVE is het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. De VVE-methode Uk & puk is een totaalprogramma. Deze bestaat uit elf verschillende thema's, opgebouwd uit verschillende activiteiten. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, de sociaal- emotionele vaardigheden, en motorisch en zintuiglijke vaardigheden van de kinderen.

  De voorschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 13 jaar. De voorschoolse opvang biedt u als ouder/ verzorger de gelegenheid om de dag rustig te beginnen. Kinderen kunnen voorafgaand aan de schooldag bij ons even ontspannen, waarna zij door onze medewerkers naar de klas worden gebracht.

  Kinderopvang De Vrije Vogels vindt het erg belangrijk dat kinderen op een verantwoorde manier worden opgehaald en gebracht. Hiervoor biedt de kinderopvang een ophaalservice aan. Kinderopvang De Vrije Vogels beschikt over eigen bussen, waardoor wij naschoolse opvang aan kunnen bieden aan kinderen van alle basisscholen in Nieuwegein.