• Kinderopvang De Vrije Vogels beschikt over meerdere locaties waar de verschillende soorten kinderopvang worden geboden. Alle locaties worden vanuit onze centrale organisatie in Nieuwegein ondersteund. Door zorg te dragen voor goede ondersteuning hebben onze pedagogisch medewerkers de volledige tijd beschikbaar voor de kinderen en voor u als ouder / verzorger en worden zij zo min mogelijk belast met oneigenlijke taken. Op deze manier dragen wij de zorg, samen met u als ouder/ verzorger, dat uw kind opgroeit tot een volwassene die eigen keuzes maakt en respectvol met andere omgaat.

    De dagelijkse leiding van onze locaties valt onder de verantwoording van de locatiemanagers. De directie en haar ondersteunende team zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. Zij ondersteunen op hun beurt de locatiemanagers. Onze organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen en een informele sfeer. Door de korte communicatielijnen waarborgen wij een optimale uitwisseling van ervaring kennis en informatie. Zowel tussen de medewerkers en u als ouder / verzorger als tussen de medewerkers onderling. Met een informele sfeer waarborgt Kinderopvang De Vrije Vogels de toegankelijkheid van de kinderopvang. Onze directie ziet u dan ook regelmatig op onze locaties en is voor u als ouder dan ook een toegankelijk aanspreekpunt.