• Kinderopvang De Vrije Vogels is een jonge en dynamische organisatie. De organisatie kenmerkt zich door korte communicatielijnen en een informele werksfeer. Aandacht voor het kind en de ouders staat bovenaan. Een zorgvuldige informatie-uitwisseling met ouders en collega’s is een dagelijkse bezigheid. Als medewerker draag je bij aan een warme omgeving en een gezellige werksfeer op onze locaties. Wij onderscheiden ons in kwaliteit, hetgeen wij ook verlangen van onze werknemers.
  Op onze locaties streven wij naar een goede balans in de samenstelling van onze teams van pedagogisch medewerkers. Zo wordt onder andere gekeken naar individuele kwaliteiten, opleidingsniveau en ervaring. De verschillende kwalificaties waarover men bezit zorgen ervoor dat men van elkaar blijft leren. 

  Kinderopvang De Vrije Vogels vindt het van belang dat medewerkers hun functie goed kunnen uitoefenen. Dit vergt een continu leerproces waarbij je leert van eigen handelen, leert van collega’s en vakkennis opdoet. Om deskundigheid te bevorderen vinden er onder andere gedurende het jaar diverse vormen van overleg plaats en worden er jaarlijks vakinhoudelijke cursussen en trainingen aangeboden. 

  Om als pedagogisch medewerker te mogen werken in de kinderopvang moet je beschikken over een geldige kwalificatie. Deze zijn vastgelegd in de CAO Kinderopvang. Klik hier en kijk of jouw opleiding kwalificeert!
  Kijk hier om te zien wat de functie van pedagogisch medewerkers inhoud.

  Ben je geïnteresseerd om bij Kinderopvang De Vrije Vogels aan de slag te gaan?
  Solliciteren kan middels het invullen van het sollicitatieformulier.

  Het natrekken van referenties kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Na aanname dient de medewerker een geldige VOG te overhandigen.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met personeelszaken via 030-6047599.

  Kinderopvang De Vrije Vogels is officieel erkend als leerbedrijf. Dit houdt in dat wij leerlingen vanuit de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) mogen begeleiden tot gediplomeerd pedagogisch medewerker. Er wordt begeleid volgens de principes van competentiegericht leren. Beschikbare stage- of leerplaatsen staan vermeld bij onze vacatures. Uiteraard is het ook mogelijk om een open sollicitatie te sturen. Vermeld daarin duidelijk je naam, opleiding, studiejaar, periode stage, aantal dagen/uren en eerdere stages (indien van toepassing).